Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1571

II C 355/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 355/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w W. Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Przanowska - Tomaszek Protokolant: Agata Stańczyk po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej (...) w W. o ustalenie 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki K. W. na rzecz pozwanej Spółdzielni Budowlano
Czytaj więcej»

II C 412/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 412/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014 roku. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kinga Kubuj po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. B. przeciwko Areszt Śledczy (...) - (...) o zapłatę postanawia: pozew odrzucić UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 lutego 0214 roku (data prezentaty) roku powód wniósł o zapłatę przeciwko pozwanemu określonemu ja
Czytaj więcej»

II C 461/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 461/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W. II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Truszkowski Protokolant: Anna Magdalena Konopa po rozpoznaniu na rozprawie w W. w dniu 14.12.2016r. sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) S.A. sp.k. w W. o zapłatę 453,24 złotych I Oddala powództwo. II Zasądza od A. W. na rzecz (...) S.A. sp.k. w (...) (siedemdziesiąt siedem) złotych kosztów procesu, w ty
Czytaj więcej»

II C 461/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 461/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Olczyk Protokolant: Martyna Karaś po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko G. (...) w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda: a kwotę 30.206,20 zł (trzydzieści tysięcy dwieście sześć złotych 20 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

II C 501/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-07-25

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 501/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w W. Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Przanowska- Tomaszek Protokolant: Agata Fedorczyk po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2012 roku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko B. L. z udziałem interwenienta ubocznego m. st. W. o eksmisję 1 nakazuje pozwanej B. L. aby opróżniła i opuściła lokal mieszkalny nr (...) położony w budy
Czytaj więcej»

II C 501/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-12-11

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II C 501/11 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 listopada 2009 roku A. P. reprezentowany przez pełnomocnika wniósł o nakazanie B. L. i A. L. opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego nr (...) przy ulicy (...) w W. oraz opuszczenia go wraz ze wszystkimi osobami prawa swe od niego wywodzącymi. Pełnomocnik powoda wniósł też o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Na uzasadnienie żądania pełnomocnik powoda podniósł, że pozwani zajmują ten lokal mies
Czytaj więcej»

II C 533/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-12

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 533/15 POSTANOWIENIE Dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kinga Kubuj po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. O. przeciwko (...) Bank (...) S.A. Oddział (...) w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego postanawia: odrzucić pozew UZASADNIENIE Pismem z dnia 8 października 2014 roku J. O. wniosła pozew o pozba
Czytaj więcej»

II C 548/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 548/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w W. Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Milena Gardocka - Kaczmarczyk Protokolant: Beata Hajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. F. , W. S. , L. S. , R. S. , B. S. , M. B. , A. S. , G. S. , W. D. , W. K. , J. S. , C. S. , B. G. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miast
Czytaj więcej»

II C 549/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 549/12 UZASADNIENIE H. S. wniosła przeciwko (...) sp. z o. o. w W. pozew o ustalenie, że wypowiedzenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego nr (...) , położonego przy ul. (...) w W. , dokonane przez pozwaną spółkę jest niezasadne. Ponadto strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu w wysokości prawem przewidzianej (k. 1). W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podniosła, iż wypowiedzeniem z dnia 15 października 2009 r., mimo toczącego się postępowa
Czytaj więcej»

II C 549/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-03

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV Ca 1565/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2013 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Łochowski (spr.) Sędziowie: SO Paweł Iwaniuk, SO Bożena Murawska-Kołota Protokolant: Katarzyna Hus po rozpoznaniu w dniu 3 października 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko (...) sp. z o. o. w W. o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu najmu na skutek apelacji po
Czytaj więcej»