Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1822

II C 292/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-25

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 292/13 UZASADNIENIE Powódka Wspólnota Mieszkaniowa Grenadierów 29 w W. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, domagała się ustalenia nieważności umowy dzierżawy powierzchni dachu zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 roku pomiędzy powódką a pozwaną (...) spółką akcyjną w W. . W uzasadnieniu wskazała, iż umowa jest sprzeczna z ustawą oraz z zasadami współżycia społecznego. Wniosła także o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (k. 1-8
Czytaj więcej»

II C 268/10

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-04-16

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 268/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2013r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w W. Wydział II Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Milena Gardocka-Kaczmarczyk Protokolant : Monika Sobotka po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013r. w Warszawie sprawy z powództwa A. S. i E. S. przeciwko K. K. o ustalenie 1. ustala, że wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego przy ul. (...) w W. dokonanego w piśmie z dnia 26 kwietnia 20
Czytaj więcej»

II C 324/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II C 324/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Danuta Stempińska Protokolant: Joanna Korolczuk po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. (...) S.A. we W. (KRS (...) ) przeciwko U. P. ( PESEL (...) ) o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 287,00 zł (dwieście osiemd
Czytaj więcej»

II C 332/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 332/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSR Helena Bordiuk-Wielgolaska Protokolant Artur Pięta po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa G. M. przeciwko M. P. o odszkodowanie i zadośćuczynienie I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda G. M. na rzecz pozwanej M. P. kwotę 2417 złotych (
Czytaj więcej»

II C 354/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 354/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Truszkowski Protokolant: Anna Magdalena Konopa po rozpoznaniu na rozprawie w W. w dniu 13.9.2017r. sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego przeciwko R. J. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Uzgadnia treść księgi wieczystej (...) prowadzonej pr
Czytaj więcej»

II C 332/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 332/14 UZASADNIENIE G. M. w pozwie z dnia 13 lutego 2014 roku (wniósł przeciwko pozwanej M. P. o zapłatę kwoty 12.000,00 zł tytułem odszkodowania oraz kwoty 6.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwana swoimi działaniami przed Sądem Okręgowym w Warszawie przyczyniła się do całkowitego i nieodwracalnego w skutkach pozbawienia go praw przysługujących na mocy art. 805 k.p.c. , art. 822 k.p.c. i wielu innych, powodując ponoszenie przez powoda ko
Czytaj więcej»

II C 355/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 355/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w W. Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Przanowska - Tomaszek Protokolant: Agata Stańczyk po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej (...) w W. o ustalenie 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki K. W. na rzecz pozwanej Spółdzielni Budowlano
Czytaj więcej»

II C 383/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-07-26

Data publikacji: 2021-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 383/19 UZASADNIENIE K. G. wniósł przeciwko (...) W. pozew o ustalenie, że wstąpił w stosunek najmu wchodzącego w skład gminnego zasobu lokalowego (...) W. lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w W. przy ulicy (...) w miejsce zmarłego w dniu 7 czerwca 2007 r. najemcy – swojego ojca W. G. . W uzasadnieniu wskazał, iż wraz z rodzicami zamieszkiwał w przedmiotowym lokalu od urodzenia. Spełnił przesłanki przewidziane w art. 691 k.c. , gdyż zmarły najemca był jego ojcem, zaś on celem
Czytaj więcej»

II C 383/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-07-09

Data publikacji: 2021-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 383/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Aleksandra Leleniewska Protokolant: Patrycja Oljasz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2019 roku w W. sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) W. o ustalenie I ustala, że powód z dniem 7 czerwca 2007 roku wstąpił w nawiązany między pozwanym i W. G. stosunek najmu lokalu mieszkalnego numer
Czytaj więcej»

II C 412/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 412/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014 roku. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kinga Kubuj po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. B. przeciwko Areszt Śledczy (...) - (...) o zapłatę postanawia: pozew odrzucić UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 lutego 0214 roku (data prezentaty) roku powód wniósł o zapłatę przeciwko pozwanemu określonemu ja
Czytaj więcej»