Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1510

II C 2619/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2619/14 UZASADNIENIE Pozwem, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 19 listopada 2014 r., powódka (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. zażądała zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego G. T. : 1) kwoty 1.969,83 zł, wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, liczonymi od kwoty 1.334,06 zł, za okres od dnia 27 września 2014 r. do dnia zapłaty, 2) kosztów sądowych w kwocie 30 zł. Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2014 r.
Czytaj więcej»

II C 2629/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2020-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2629/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 października 2016r. (data nadania k. 57) małoletni powód L. K. wniósł o zasądzenie od (...) S.A. w W. kwoty 7.200 zł tytułem zadośćuczynienia i kwoty 241,45 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 września 2016r. do dnia zapłaty. Wniósł też o zasądzenie kosztów procesu (k. 1-6). W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Pozwany pod
Czytaj więcej»

II C 2629/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2020-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2629/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Olczyk Protokolant: Martyna Karaś po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa L. K. przeciwko (...) SA z s. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego rzecz powoda kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od
Czytaj więcej»

II C 2745/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II C 2745/15 Dnia 6 lipca 2016 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 22 lipca 2015 r. powód Bank (...) w W. domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 60.085,23 zł wraz z odsetkami umownymi 12% rocznie liczonymi od kwoty 55.406,88 zł od dnia 14.7.2015 r. do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi od kwoty 4.678,35 zł od dnia 22.7.2015 r. do dnia zapłaty, a także zasądzenia kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu tzw. innych kosztów, a w
Czytaj więcej»

II C 2805/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2805/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – Wydział II Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Czachura Protokolant: Paulina Dylewska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: Banku (...) S.A. z siedzibą w W. (nr KRS: (...) ) przeciwko: J. G. (nr PESEL: (...) ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. G. na rzecz powoda Banku (...) S.A. z siedz
Czytaj więcej»

II C 2796/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2796/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 marca 2017 roku Pozwem z dnia 28 listopada 2016 roku (data prezentaty) wniesionym do tut. Sądu, powód J. F. (1) wniósł przeciwko A. J. o zapłatę zachowku po zmarłym ojcu w wysokości 30.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto, wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych (pozew, k. 1-5). W uzasadnieniu żądania powód podniósł, że w drodze dziedziczenia ustawowego po J. F. (2) n
Czytaj więcej»

II C 2805/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-26

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2805/17 UZASADNIENIE Pozwem, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 8 maja 2017 r., powód Bank (...) S.A. z siedzibą w W. zażądał zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej J. G. : 1) kwoty 7.525,89 zł wraz z: a) liczonymi od kwoty 7.414,28 zł odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku, jednak nie więcej niż odsetek maksymalnych, za okres od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty, b) liczonymi od kwoty 111,61 zł odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres o
Czytaj więcej»

II C 2833/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-08-30

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2833/17 upr. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14 września 2017r. Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł w postępowaniu upominawczym przeciwko M. P. i G. P. (1) o zapłatę kwoty 19.733,19 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanych solidarnie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu roszczenia podał, iż pozwani są następcami prawnymi G. P
Czytaj więcej»

II C 2916/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2916/17 upr. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 26 października 2017 r. powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej A. G. kwoty: 1 10.930,24 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP; 2 126,35 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania w kwocie 139,00 zł. Powód wskazał, iż roszczenie objęte poz
Czytaj więcej»

II C 2934/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2934/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W. II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Olczyk Protokolant: Martyna Karaś po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko P. S. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego P. S. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 8.557,82 zł (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złot
Czytaj więcej»