Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1422

II C 1897/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. II C 1897/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Perehubka Protokolant: Marlena Sobotka po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko G. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. P. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 768,21 zł (siedemset sześćdzi
Czytaj więcej»

II C 1934/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1934/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – Wydział II Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Czachura po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym, wyznaczonym po rozprawie w dniu 29 kwietnia 2015 r., sprawy z powództwa: (...) S.A. z siedzibą we W. (nr KRS: (...) ) przeciwko: A. W. (nr PESEL: (...) ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. W. na
Czytaj więcej»

II C 1934/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1934/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 września 2014 r. (k. 1-2rew., data nadania – k. 14), powód (...) S.A. z siedzibą we W. zażądał zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej A. W. : 1) kwoty 7.198,40 zł, wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP, liczonymi od kwoty 2.994,69 zł za okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty, 2) kosztów: „wpisu” w kwocie 100 zl, opłaty skarbowej w kwocie 17 zł oraz „opłat notarialnych” w kwotach 4,92 zł i 24,60 zł.
Czytaj więcej»

II C 1975/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. II 1975/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Edyta Sornat-Unisk Protokolant: Klaudia Kochan po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko A. N. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. N. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 1.913,21 zł
Czytaj więcej»

II C 2036/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2036/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Truszkowski Protokolant: Anna Magdalena Konopa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016r. w Warszawie sprawy z powództwa (...) Bank Polska S.A. we W. przeciwko J. R. o zapłatę 2 628,46 złotych I Zasądza od J. R. na rzecz (...) Bank Polska S.A. we W. 2 493,46 (dwa tysiące czterysta d
Czytaj więcej»

II C 2036/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2036/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 04 maja 2015 roku (data prezentaty), wniesionym w postępowaniu upominawczym, powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wniósł przeciwko pozwanemu M. S. o zapłatę kwoty 29.722,74 zł wraz z dalszymi odsetkami od dnia 10 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty obliczonymi od kwoty 25.299,95 zł według zmiennej stopy procentowej wyznaczonej jako 4-krotność stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym i która na dzień niniejszego pozwu wynosi 16,00%
Czytaj więcej»

II C 2149/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. II C 2149/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Krawczyk Protokolant: Kinga Hasiuk po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko A. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. G. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 15.308,50 zł (
Czytaj więcej»

II C 2142/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2142/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Perehubka Protokolant: Adam Skulski po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W. przeciwko (...) Sp. J. w W. o zwolnienie od egzekucji oddala powództwo.
Czytaj więcej»

II C 2233/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2233/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 2 października 2014 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód (...) Bank Polska S.A. z siedzibą we W. , zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika, domagał się zasądzenia od pozwanej A. S. (1) łącznie kwoty 4.812,73 zł wraz z odsetkami umownymi od tej kwoty w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od dnia 1 października 2014 r. do dnia zapłaty oraz
Czytaj więcej»

II C 2233/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2018-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II C 2233/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Danuta Stempińska Protokolant: Joanna Łukasiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Polska S.A. z siedzibą we W. przeciwko A. S. ( PESEL (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanej A. S. na rzecz powoda - (...) Bank Polska S.A. z siedzibą we
Czytaj więcej»