Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2017

II C 461/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 461/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Olczyk Protokolant: Martyna Karaś po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko G. (...) w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda: a kwotę 30.206,20 zł (trzydzieści tysięcy dwieście sześć złotych 20 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

II C 501/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-07-25

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 501/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w W. Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Przanowska- Tomaszek Protokolant: Agata Fedorczyk po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2012 roku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko B. L. z udziałem interwenienta ubocznego m. st. W. o eksmisję 1 nakazuje pozwanej B. L. aby opróżniła i opuściła lokal mieszkalny nr (...) położony w budy
Czytaj więcej»

II C 652/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-01

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 652/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Truszkowski Protokolant: Anna Magdalena Konopa po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17.11.2017r. sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Oddala powództwo. II Zasądza od D. P. na rzecz (...) Bank (...) S.A. w W. 917 (dziewi
Czytaj więcej»

II C 652/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-27

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 652/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 31 marca 2017 r. powódka D. P. pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. wniosła o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych – wyroków Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 11 czerwca 2014r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt VI C 1803/13 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie o sygnaturze akt V Ca 3322/14 oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, jak
Czytaj więcej»

II C 591/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-05-21

Data publikacji: 2021-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 591/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: (...) A. L. Protokolant: Patrycja Oljasz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019 roku w W. sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ustalenie I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu.
Czytaj więcej»

II C 588/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-21

Data publikacji: 2020-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 588/16 UZASADNIENIE Powódka P. J. wniosła przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 5000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami od dnia 07.12.2013 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 13283,19 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Nadto powódka wniosła o ustalenie odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości oraz zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu żądania podała, iż w dniu 06.12.2013 r. w drodze do szkoły doznała
Czytaj więcej»

II C 591/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-06-03

Data publikacji: 2021-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 591/19 UZASADNIENIE K. G. wystąpił przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z pozwem zatytułowanym „odwołanie”, w którym domagał się uchylenia nałożonej na niego w dniu 2 sierpnia 2018 r. kary pieniężnej. Podczas rozprawy sprecyzował, że domaga się ustalenia, że kara ta go nie obowiązuje (k. 47). Swoje żądanie uzasadnił tym, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. w autobusie komunikacji zastępczej okazał do kontroli ważny bilet (...) za kwotę 3,40 zł oraz poin
Czytaj więcej»

II C 661/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II C 661/14 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Altewęgier Protokolant: apl. adw. L. B. po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko Ż. S. o zapłatę kwoty 1.647,05 zł I zasądza od pozwanej Ż. S. na rzecz powoda (...) S.A. we W. kwotę 966,39 zł (słownie: dziewięćset sześćdzies
Czytaj więcej»

II C 686/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-12-27

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 686/12 UZASADNIENIE Powód (...) Bank S.A. we W. wystąpił przeciwko pozwanej (...) sp. z o.o. w W. o zwolnienie od egzekucji pojazdu M. (...) numer rej. (...) z numerem nadwozia (...) , zajętego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi R. Z. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Pawła Pacyńskiego, sygn. akt Km 233/12. Na wypadek nieuwzględnienia roszczenia powód wniósł o zwolnienie od egzekucji należącego do niego udziału 49/100 w prawi
Czytaj więcej»

II C 661/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II C 661/14 upr UZASADNIENIE Pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 17 lipca 2013 roku powód (...) S.A. z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od Ż. S. nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 1.647,05 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NPB od kwoty 1.235,10 zł od dnia 19 marca 2013 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podn
Czytaj więcej»